Ανακοινώσεις

Γίνεται γνωστό στα μέλη του Συλλόγου «ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ» ότι μετά την παραίτηση του Κου Καλπουρζίνη Μιχάλη από Γραμματέας και μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου έγινε ανασύσταση  αυτού και αφού συγκροτήθηκε  σε σώμα η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής.

Πρόεδρος :          Μπάση – Στέλλα  Αντωνία

Αντιπρόεδρος :   Απατάγγελος Ιωσήφ

Γραμματέας :     Στόλλας Δημήτριος

Ταμίας :               Pouga De Leon Daniella

Μέλος :                Μπάσης Αντώνιος

Δείτε παρακάτω τις ενδιαφέρουσες αναλύσεις του Αρχιεπισκόπου μας π. Θεόδωρου Κοντίδη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ

Κέντρο ακρόασης

Οι συναντήσεις της Τρίτης & το κέντρο ακρόασης δεν θα λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2021. Για την επαναλειτουργία τους θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

Μαθήματα Ιταλικών

Τα μαθήματα των Ιταλικών δεν θα λειτουργήσουν την σχολική χρονιά 2022-2023.